Радиодетали

Посередникам з працевлаштування оновили форму звіту № 1-ПА

Дата публикации

Мінсоцполітики наказом від 03.06.2019 р. №851 (зареєстрований в Мін'юсті 02.07.2019 р. за №717/33688) затвердив:

• нову форму звітності №1-ПА (квартальна) "Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні";


• Порядок подання форми звітності №1-ПА. 
Цей звіт подають юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які:
• надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні,
• здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців,
• надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форма звітності №1-ПА подається таким суб'єктом господарювання за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів.

Форма звітності №1-ПА тепер подаватиметься щоквартально міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу. 
У разі якщо останній день строку припадатиме на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту буде перший після нього робочий день.
Форму №1-ПА можна подати в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи).

Цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування 23 липня 2019 року.

Офіційний сайт Печенізької районної ради

Автор дизайна Антон Балабай ( E-mail: soad.contender2@mail.ru)